การคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ประจำปี 2562

 

การคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ประจำปี 2562

 

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ๒๕๖๒ นายมาโนช แสงประเสริฐ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบประกาศเชิดชููบุคลากรภายในองค์กรที่มีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้นางสาวปัญจรัตน์ จันทรักษา เป็นบุคลากรที่มีคุณธรรมของสำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งสมควรยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา