สำนักงานแรงงานจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา

                  

 

       เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายมาโนช แสงประเสริฐ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้จัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมกับหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ ให้สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมขององคืกรหรือคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา