ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจง