แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ EEC

  
 
                                       แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน             จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดศูนย์ EEC  
 
 
 
       วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Labour Administration Centre) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด   ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายมาโนช แสงประเสริฐ แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว