ที่อยู่สำนักงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  ถนนเรืองวุฒิ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000

โทรศัพท์  0-3881-4441  ,  0-3881-4416

โทรสาร  0-3881-4416

e-mail  chachoengsao@mol.go.th

http://chachoengsao.mol.go.th/