ติดต่อเรา

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น1 ถนนเรืองวุฒิ  ต.หน้าเมือง

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 0-3881-4441     โทรสาร 0-3881-4416

สื่อสาร มท. 32951

IP PHONE : 69240

E-mail : chachoengsao@mol.go.th, chachoengsaomol123@gmail.com